• Home Jak správně vybrat

Jak správně vybrat

Tedy ne nový koberec do předsíně, ale úvěr na bydlení. Jelikož se jedná o závazek na několik let, nebo i desítek let, je třeba být při výběru obezřetní. Úrokové sazby a ostatní podmínky, za kterých se úvěr poskytuje, se totiž výrazně liší. Srovnáním hypoték pak můžete ušetřit nemalé finanční prostředky. Vybírejte tedy opatrně a na zvážení si nechte dostatek času. Pozornost věnujte i délce fixace, tedy době, po kterou se nemění podmínky poskytnutého úvěru.

Co je fixace

Délka fixace neboli fixačního období, je počet let, po kterou se nemění výše úrokové sazby a splátka hypotéky zůstává stejná. Po toto období tedy nemůžete složit ani mimořádnou splátku, nebo změnit poskytovatele úvěru. Fixační období bývá nejčastěji sjednáno v délce 3 roky nebo 5 let.